logo the content makers
Onze maatschappij is het laatste jaar sterk veranderd. 6 maand geleden wisten we niet eens van het bestaan af van “fake news”, nu zet het ons wereldbeeld op losse schroeven. Social media nemen over en er zijn social seeders actief: via het internet proberen ze invloed uit te oefenen. We staan meer en meer bloot aan allerlei invloeden van buitenaf die er vroeger niet waren. Wie behoudt nog het overzicht?

Iedereen heeft het recht en verdient de kans om juist geïnformeerd te worden en zich een “onderbouwde” opinie te vormen. Pas dan ben je in staat mee te praten en zelf een oordeel te vormen.

The Content Makers is ontstaan vanuit een overtuiging dat inhoud belangrijker moet worden. Via allerlei kanalen worden we overspoeld met oppervlakkige opmerkingen, niet gestoeld door enige kennis van zaken.

Daarom gaan we op zoek naar “content”, voorbij de hype van de zoveelste tweet, maar gedegen (ja zelfs wetenschappelijk) onderbouwd. Daarom kan u ons terugvinden bij panelgesprekken, debatten, lezingen en reizen die telkens dieper ingaan op onderwerpen die ons raken in ons dagelijks leven, rond cultuur, sport, onderwijs, politiek, natuur. Een non-fictie boek. Alles wat ons vormt in ons maatschappelijk engagement en achtergrond. Omdat we graag “on top of things” blijven. Net als u.

Mensen met karakter zijn het geweten van de maatschappij. Daarom zoeken wij een podium voor hen die zich engageren, en bent u ons publiek. Op regelmatige tijdstippen nodigen wij u uit, gemiddeld éénmaal per maand, in Oostende, Gent, Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt en Kortrijk. U bepaalt mee wat we doen, want u vormt mee de opinie waarnaar wij  op zoek zijn !

Ik ben een opiniezoeker, daarom blijf ik graag op de hoogte

Iedereen heeft recht op een geïnformeerde mening
Share this